fbpx

Програма лояльності

Умови Програми лояльності Economclass

1. Картка програми лояльності Economclass

1.1. Для того, щоб стати учасником Програми лояльності Economclass необхідно отримати Картку та заповнити і підписати Анкету встановленого зразку.
1.2. Картка може бути отримана Покупцем в разі здійснення ним одноразової покупки в одному з магазинів мережі Economclass на відповідну суму, встановлену Організатором.
Вартість картки в такому випадку становить 0,01грн.
1.3. В разі втрати Картки, Покупець має право отримати нову Картку, з перенесенням на неї бонусів з втраченої картки, за вартістю, встановленою Організатором.
1.4. Картка Economclass діє в усіх магазинах мережі Economclass та не має обмежень по терміну використання.
1.5. Всі Картки є власністю Організатора Програми лояльності та надаються Покупцям у використання на момент дії Програми.

2. Умови отримання та використання бонусів

2.1. При здійсненні покупок з Карткою Economclass, на рахунок Покупця нараховуються бонуси у розмірі відсотка від суми покупок, за виключенням товарів, на які діють акційні пропозиції та які не входять до переліку товарів, які приймають участь в Програмі лояльності Economclass.
При здійсненні покупок в магазині Economclass, Покупець повинен пред’явити Картку Economclass касиру до початку сканування товару. Якщо Покупець не надав касиру завчасно Картку для сканування, бонуси за здійснену покупку не можуть бути нараховані.
В одному чеку може бути просканована лише одна Картка.
Картка доступна для використання одразу після її отримання Покупцем, однак використовувати бонуси можна тільки після реєстрації Покупця в базі Організатора.
2.2. Розмір відсотка, який нараховується Покупцю залежить від сумарної вартості покупок, здійснених Покупцем протягом всього терміну використання Картки Economclass.
2.3. Накопичені бонуси Покупець може використати для часткового або повного розрахунку за товари. При розрахунку бонусами, касир знімає вказану Покупцем суму бонусів, що не перевищує поточний залишок на Картці Economclass.
При цьому, вартість товару у чеку не може бути меншою, ніж:
– для вагового товару – 0,01грн.,
– для штучного товару – 0,01грн за 1шт.
2.4. Нарахування та списання бонусів відбувається в режимі «он-лайн»в момент формування чеку. Якщо з технічних причин (відсутність зв’язку із сервером, тощо) бонуси не можуть бути зараховані в режимі «он-лайн», то вони будуть автоматично нараховані, як тільки відновиться зв’язок «он-лайн». Використання бонусів можливе лише в режимі «он-лайн».
2.5. При поверненні товару, за який були нараховані бонуси, сума нарахованих бонусів знімається з Рахунку. Бонуси, якими було сплачено за повернений товар, перераховуються на Картку Покупця.
2.7. Бонуси нараховуються лише на активну Картку.
2.8. Інформацію про стан Рахунку Покупець отримує на чеку (поточний баланс, нараховані та використані бонуси).
2.9. Накопичені бонуси діють (їх можна використати) протягом одного календарного року з моменту їх нарахування. Всі не витрачені протягом календарного року бонуси автоматично списуються з Рахунку.

3. Відновлення Картки

3.1. Відновлення картки відбувається, коли Картка була втрачена або пошкоджена і Покупець бажає перенести бонуси з втраченої чи пошкодженої.
3.2. Під відновленням Картки мається на увазі отримання Покупцем нової картки за вартістю, встановленою Організатором.
3.3. Для отримання нової Картки та перенесення бонусів з пошкодженої або втраченої картки Покупець має написати заяву, вказавши при цьому достовірні дані про загублену або пошкоджену Картку, ПІП, адресу проживання, контактний номер телефону та передати заяву адміністратору магазину.
Зареєстрована заява (засвідчена підписом Покупця) розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати подання заяви. Якщо дані, вказані у відповідній заяві достовірні (персональні дані Покупця – заявника збігаються із даними по Картці, що були надані в паперовому та/або електронному вигляді та внесені до системи Організатора), всі бонуси за втраченою / пошкодженою Карткою переносяться на нову Картку. Якщо Покупець надав недостовірні дані, Організатор залишає за собою право відмовити у переносі бонусів на нову Картку.
3.4. Після видачі нової картки, втрачена або пошкоджена Картка блокується.

4. Відповідальність та права Організатора

4.1. Організатор залишає за собою право змінювати умови Програми лояльності Economclass. Попереднє повідомлення учасників програми про зміни умов – не обов’язкове. Зміни набувають чинності з моменту опублікування змінених умов Програми на сайті www.economclass.ua. Покупець Програми, що продовжує використання Картки після опублікування змін, вважається таким, що ознайомився та погодився виконувати внесені зміни до умов Програми.

5. Реєстрація в Програмі

5.1. Реєстрація в Програмі відбувається шляхом заповнення Покупцем персональних даних у Анкеті встановленого зразку, що є обов’язковою умовою участі у Програмі.
5.2. Реєструючись в Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети, Покупець надає свою однозначну згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, обробку, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних Покупця, тощо в рамках Програми та діючого законодавства України.
5.3. Заповнена та підписана Анкета засвідчує згоду Покупця з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані ним персональні дані вносяться до інформаційної системи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положення чинного законодавства надаються йому як суб’єктові персональних даних.
5.4. Якщо Покупець надає Анкету без особистого підпису – дані, внесені до Анкети, не оброблюються, а сама Анкета утилізується, як недійсна.
5.5. Дані Покупця, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора.